Direktori tänu

Algklasside ainesektsioonile lapsevanemate töötubade läbiviimise eest.

Õpetajatele Hilde Kurg, Mare Noot, Riina Aljas ja 10. klassile  Orissaare Gümnaasiumi tutvustamise eest Saaremaa noorte infomessil „Tuleviku Kompass”.

Info 20. - 24. nov.
21. nov       Tunniplaani muudatus: 1. tund ainetund 5.- 9. klass ja 2. tund klassijuhataja                        tund  kooli saalis: loeng jäätmete sorteerimisest, lektor Maris Sepp  5. - 9.                          klassile loodus-reaalainete sektsiooni sündmus.

                    Ülejäänutel klassijuhatajatund 1. tund.

22. nov        8. klassi klassireis Pärnusse.

23. - 24. nov       Gümnaasiumiastme õppereis Tartusse, väljasõit 6.40.

24. nov        I trimestri lõpp, tunnistused.

24. - 25. nov           B. Alveri luulepäevad Jõgeval, osalevad 10. klassi teatri-ja                   draamaõpetuse õpilased.

Eelinfo 27. nov – 1. detsember

27.11. - 28.11.       Külalisõpetajad tundides, jälgige tunniplaani
                              loodus-reaalainete sektsiooni sündmus.

29. nov       „Lahe koolipäev” Tallinnas.

Maakondliku mälumängu  „Koolikilb 2017” eelvoor Orissaare kultuurimajas.

30. nov       A. Lindgreni tegelaste karneval algklasssides.

                   3 .- 5. klasside jalgpalliturniir Kuressaares.

8. - 9. klasside sõpruskohtumine Muhus, loodus-reaalainete sektsiooni sündmus.

2. dets         Maakonna sisekergejõustiku meistrivõistlused Kuressaares.

 

 

KOOLIVAHEAJAD 2017/2018 õppeaastal:

1. vaheaeg:   21. – 29. oktoober 2017

2. vaheaeg:   23. detsember 2017 – 7. jaanuar 2018

3.  vaheaeg:  24. veebruar – 4. märts 2018

4. vaheaeg:   21. aprill – 1. mai 2018

Suvevaheaeg (va lõpuklassid):  13. juuni – 31. august 2018

TRIMESTRID 2017/2018 õppeaastal:

  1. trimester:  01. september  – 24. november 2017
  2. trimester:  27. november 2017 – 23. veebruar 2018
  3. trimester:  05. märts – 12. juuni 2018
   

 

Uusim Infoleht
Varasemad