Info nr 13

 

Direktori kiitused

  1. Kooli eduka esindamise eest maakondlikul etlejate konkursil „Koidulauliku valgel”

Meriliis Kivimägi  GRAND PRIX

                       

Info 11 .- 15. dets

11. - 13. dets pärast 6. tundi 4.- 9. klassi võistkonnad „Jõuluvana võistlustel”

Esmaspäev, 11.12
Topispalli vise
Hoota kaugushüpe
Teisipäev, 12.12
Teatevõistlus
Korvpalli vabavisked
Kolmapäev, 13.12
Klotsijooks
Hüppenööriga hüppamine
Autasustamine peale viimaseid alasid. Omavahel võistlevad 4.-6. klass ja 7.-9. klass.

12. dets           Meriliis Kivimägi Pärnus vabariiklikul konkursil „Koidulauliku valgel”

15. dets 1. - 2. tund „Jõuluvana võistlused” algklassidele.

Jõulupeod

21.12 Algklasside jõulupidu kultuurimajas algusega 14.00 (kuni 16.00)

22.12 Algklasside jõululõuna kell 11.00

22.12 Vanema astme jõulupidu koolimajas algusega kell 16.30

KOOLIVAHEAJAD 2017/2018 õppeaastal:

1. vaheaeg:   21. – 29. oktoober 2017

2. vaheaeg:   23. detsember 2017 – 7. jaanuar 2018

3.  vaheaeg:  24. veebruar – 4. märts 2018

4. vaheaeg:   21. aprill – 1. mai 2018

Suvevaheaeg (va lõpuklassid):  13. juuni – 31. august 2018

TRIMESTRID 2017/2018 õppeaastal:

  1. trimester:  01. september  – 24. november 2017
  2. trimester:  27. november 2017 – 23. veebruar 2018
  3. trimester:  05. märts – 12. juuni 2018
   

 

Uusim Infoleht
Varasemad