ORISSAARE VALLAVALITSUS

Orissaare Gümnaasiumi hoolekogu e-koosoleku protokoll nr. 18

5. - 18. november 2014

Internetis Webmaili keskkonnas

Osalesid: Kaidi Kald, Kai Paasoja, Sandra Peegel, Katrin Kirs, Marjana Prii, Elina Kalm, Kerli Teesalu, Marili Niits, Martti Nõu, Aimar Lauge.

PÄEVAKORD

1. Orissaare Gümnaasiumi 2015. aasta eelarveprojektiga tutvumine

Ajavahemikul 5. - 18. novembrini tutvusid hoolekogu liikmed OG 2015. a eelarveprojektiga.

OTSUSTATI: hoolekogu liikmed on eelarveprojektiga rahul.

Koosoleku juhataja Koosoleku protokollija

/ Kaidi Kald / / Katrin Kirs/