ORISSAARE VALLAVALITSUS

Orissaare Gümnaasiumi hoolekogu protokoll nr  19

03. detsember 2014

Orissaare Gümnaasiumi ruum nr 113

Algus kell 17.30

Lõpp kell  18.50

Osalesid: Marjana Prii, Aimar Lauge, Kerli Teesalu, Kai Paasoja, Kaidi Kald, Elina Kalm, Martti  Nõu, Katrin Kirs

Puudusid: Marili Niits, Sandra Peegel

PÄEVAKORD

 

1. Ülevaade OGSA koosolekul arutatust

2. Rahuloluküsitluste korraldamisest

3. Martti Nõu OG omanäoliseks muutmise ideede arutelu

 

OTSUSTATI:

1. OGSA viib ellu oma plaani leida toetajaid koolimööbli hankimisele. Hoolekogu toetab OGSA ideid.

2. Martti Nõu teeb rahuloluküsitlused valmis, paneb üles. Marjana Prii koostab õpetajate küsimustiku, millele õpetajad vastavad jõuluvaheajal. Marjana Prii teeb küsimused  valmis 09. detsembriks.

Koosoleku juhataja                                                                                                   Protokollija

/Kaidi Kald/                                                                                                             /Katrin Kirs/