ORISSAARE VALLAVALITSUS

Orissaare Gümnaasiumi hoolekogu koosoleku protokoll nr  23

e-koosolek

Aeg: 24.august – 28.august 2015

Osalesid: Aimar Lauge, Kai Paasoja, Kaidi Kald, Elina Kalm, Martti Nõu, Katrin Kirs,  Marili Niits. 

Puudusid: Kerli Teesalu, Sandra Peegel.

PÄEVAKORD

Orissaare Gümnaasiumi õppekava üldosa arutelu


Kaidi Kald:

edastasin teile paar päeva tagasi (22. augustil) dokumendi tutvumiseks, loodan et olete tutvunud ja seega teen ettepaneku e-koosolekuks. Kui keegi vastu on ja tahab ilmtingimata kokku saada, andku teada. Meie tagasisidet on Marjanal vaja kindlasti reedeks (28.08).

Kellel on ettepanekuid või küsimusi antud teema kohta või on tekkinud muid küsimusi, pange kirja.Püüdke kõik osaleda!

Martti Nõu :

õppekava on vägev ja kui seda õnnestub suures osas ellu viia, siis on võimas.

Ma ei tea, kas see peaks olema õppekavas olema kajastatud või mitte, aga sellel õppeaastal on suur soov proovida seda süsteemi, et kool tunnustaks osasid muusikakooli hindeid.
See tähendab, et muusikakool lepib kooli muusikaõpetajatega kokku, milliseid muusikakoolis hinnatud sooritusi on võimalik arvestada kooli hindamises.

Martti ettepanekut toetavad Kai Paasoja, Katrin Kirs, Marili Niits.

Õppekava üldosaga on tutvunud ja sellega nõus kõik koosolekul osalenud hoolekogu liikmed.

Kaidi Kald:

sellega see teema lõpetatud. Hoolekogu on õppekava üldosaga tutvunud ja nõustunud, parandusettepanekuid ei ole.

Martti ettepaneku võimalikust tuleks kindlasti arutada.

Üks märkus, palun jälgige, et teie vastuse saaksid kõik hoolekogu liikmed ja kindlasti ka Marjana. Õieti on teinud ainult Elina. Kui on e-koosolek, tuleks ka vastavalt toimida.

Koosoleku juhataja                                                                                       Protokollija

/Kaidi Kald/                                                                                                  /Katrin Kirs/