ORISSAARE VALLAVALITSUS

Orissaare Gümnaasiumi hoolekogu e-koosoleku protokoll nr  24

Aeg: 3. detsember – 8. detsember 2015

Osalesid: Aimar Lauge, Martti Nõu, Kai Paasoja, Kaidi Kald, Elina Kalm, Katrin Kirs, Kerli Teesalu, Marili Niits.

 

PÄEVAKORD

 

Hoolekogu esimehe Kaidi Kaldi tagasiastumine  ja uue hoolekogu esimehe valimine

Kaidi Kald edastas hoolekogu liikmetele avalduse, milles avaldas soovi astuda tagasi hoolekogu esimehe kohalt. Otsuse põhjused on isiklikud.

Hoolekogu rahuldas Kaidi Kaldi avalduse.

Hoolekogu esimehe kohale esitati kolm kandidaati:

Martti Nõu

Aimar Lauge

Elina Kalm

Martti Nõu taandas oma kandidatuuri, viidates suurele töökoormusele.

Elina Kalm loobus kandideerimast.

Aimar Lauge oli nõus kandideerima.

Aimar Lauge poolt hääletas 6 hoolekogu liiget.

 

OTSUS: hoolekogu uueks esimeheks valiti Aimar Lauge.

Hoolekogu esimees                                                                                                    Protokollija

/Aimar Lauge/                                                                                                            /Katrin Kirs/