ORISSAARE VALLAVALITSUS

Orissaare Gümnaasiumi hoolekogu protokoll nr. 17

30. oktoober 2014

Orissaare Gümnaasiumi ruumis 113

Algus kell 18.00

Lõpp kell 19.15

Kohal: Elina Kalm, Kerli Teesalu, Marili Niits, Kaidi Kald, Kai Paasoja, Sandra Peegel, Katrin Kirs, Aimar Lauge, Marjana Prii.

Puudus: Martti Nõu

PÄEVAKORD

1. Hoolekogu uue esimehe valimine

2. Jooksvad küsimused

1. Hoolekogu uue esimehe valimine

Elina Kalm teeb ettepaneku valida hoolekogu esimeheks Kaidi Kald. Kaidi on nõus. Rohkem kandidaate pole. Hääletatakse.

Kõik poolt.

OTSUSTATI

Hoolekogu uus esimees on Kaidi Kald.

2. Jooksvad küsimused

Direktor Marjana Prii tutvustab hoolekogu liikmetele söökla taotlust tõsta õpilaskodus elavate laste hommiku- ja õhtusöögi hinda.

Veel räägitakse sellest, kas koolitunnid võiksid alata hommikuti 10 minutit varem; mis järgus on koolimaja renoveerimise algus; kui palju vajab kool uut mööblit ning kuidas saaksid hoolekogu liikmed ning kogukond selle ostmisel abiks olla; miks on kasulikum arvutiklassi uued arvutid liisida.

Koosoleku juhataja Koosoleku protokollija

/ Elina Kalm / / Katrin Kirs/