Orissaare Gümnaasiumi eelarve on osa Orissaare valla eelarvest
 


vaata Orissaare valla 2016 aasta eelarve osaeelarve 09220