Koolielu

Õpilasesindus


Õpilasesinduse tegevuse eesmärgid on: kaitsta õpilaste huve ning seaduslikke õigusi; aidata kaasa õppetöö ja koolielu korraldamisel; kujundada häid käitumistavasid õpilaste omavahelises suhtluses, suhetes õpetajate, kooli juhtkonna ja avalikkusega; muuta koolielu mitmekesisemaks ja huvitavamaks.

Huvijuht Karin Koppel (huvijuht@oris.edu.ee)

Liikmed:

Õpilasesinduse tegevuse eesmärgid on: kaitsta õpilaste huve ning seaduslikke õigusi; aidata kaasa õppetöö ja koolielu korraldamisel; kujundada häid käitumistavasid õpilaste omavahelises suhtluses, suhetes õpetajate, kooli juhtkonna ja avalikkusega; muuta koolielu mitmekesisemaks ja huvitavamaks.

Huvijuht Karin Koppel (huvijuht@oris.edu.ee)

Liikmed: