Koolielu

Õpilaskodu

Avalduse blanketi saab sekretärilt  4530262
Õpilaskodu kontakttelefon  4530 276

Õpilaskodu kodukord
Direktori KK nr 1.1-3/27, 29.09.2020
                 Õppenõukogu arvamus 27.08.2020, pr nr 4
                 Õpilasesinduse arvamus 15.09.2020 , pr nr 1
                 Hoolekogu arvamus 28.09.2020, pr nr 43