2013. aastal kuulutas OGSA  välja tunnustusstipendiumi "Minu Õpetaja", mille eesmärgiks on suurema tähelepanu pööramine meie õpetajate tänuväärsele tööle.

Stipendiaadid

2013. aasta  geograafia ja majandusõpetuse õpetaja Külli Rihvk ja kehalise kasvatuse õpetaja Jüri Link 

2014. aasta  ajalooõpetaja Ivo Maripuu.

2015. aasta  matemaatikaõpetaja Viive Kelder.

2016. aasta  keemiaõpetaja Katrin Jõgi ja sotsiaalpedagoog Maret Aardam