Pöördumine vilistlaste poole
 

Tubli kooliõde / koolivend!

Orissaare Gümnaasiumi Sihtasutus

             EE83 2200 22 1033 43 71 73 Swedbank

selgituseks: annetus.

100 krooni oma kooli!

Maksime selle Orissaare Gümnaasiumi Sihtasutuse kontole ja toetasime niimoodi heade mõtete ja tegude arengut koolis ja vallas krooni ajal.

                        Nüüd on meil euro.

Kuid heategusid ja annetusi saab ikka teha!

Orissaare Gümnaasiumi Sihtasutus annab välja stipendiume õpilastele ja õpetajatele ning toetab valla arengut eriti hariduses, samuti seisab hea laste ning noorte tegutsemisvõimaluste suurendamisel vallas.

Selleks kogub OGSA sihtasutus raha.

Sina kui kooli vilistane oled esimene, kelle poole pöördume.

Aita meil häid eesmärke ellu viia!

Meid on toetanud juba paljud kooli lõpetanud, samuti valla enda ettevõtted ja organisatsioonid. Tee seda ka sina!

Praegu kogume raha järgmistele ettevõtmistele:

-          algklasside mööbli soetamiseks

-          ajaloo püsiekspositsiooni tarbeks

-          Tunnustustipendium Minu õpetaja

-          Parimate õpilaste koolilõpu reisi osaline toetus

¤ maksa panga kaudu OGSA arvele.:

Orissaare Gümnaasiumi Sihtasutus

             EE83 2200 22 1033 43 71 73 Swedbank      selgituseks: annetus.

Väike nipp:

pane see arvenumber oma määratud maksete hulka pangas ja klõpsa seda igal aastal kord!!

Sinu koolikaaslased,

kes vabatahtlikult tegutsevad selle nimel,

et elu Saaremaa idaosas kestaks

ja üha paremini toimiks

Kallis koolikaaslane.

Oleme siin teavitamas Orissaare Gümnaasiumi Sihtasutusest ning sellest, et ootame iga meie kooli vilistlase jõukohast kaasalõöömist sellele üritusele. Mõte on, et me püüame olla toeks koolile huvitavate ettevõtmiste jaoks ning püüame soodustada värskeid ideid, mis kooli kaudu ka alevit mõjutavad.

Sind oodatakse alati kooli tagasi, et näeksid, millega täna seal tegeletakse, et astuksid oma vanasse klassi ja meenutaksid möödunud kooliaegu. Et tuleksid ja räägiksid sellest, mis nooremad maailma ning inimeste tegemistest sinu meelest teadma peaksid.

Hoia sidet kooliga! 
See vääristab ka sind ennast! 
Vaata: www.orissaare.ee ja sealt edasi kooli kodulehte.
Anna see info edasi igale oma klassikaaslasele!  
Ja püüa meile toimetada aadressid ning meiliaadressid, et edaspidi infot paremini laiali saata saaksime.

Alati ootame sinu nõuannet.

OGSA nõukogu ja juhatuse nimel, Silvi Teesalu, 17.lend