Sa oled siin: Avaleht Stipendiumid vilistlastele ja õpetajatele
OGSA Stipendium OG vilistlastele
Taotlusi võtame vastu igal aastal 30. märtsist  kuni 05. maini Sihtasutuse OGSA rahalise toetuse taotlemise ankeedil, millele taotleja lisab trükitult taotluse põhjenduse, täpse eelarve või kalkulatsiooni ja vajaduse korral soovitajate põhjendused (kõik A 4 formaadil).
Taotlusi esitavad juriidilised või üksikisikud ettepanekuga stipendiumi määramiseks Orissaare gümnaasiumi õpilasele, õpetajale või Orissaare valla elanikule.
Sihtasutuse OGSA poolt eraldatud stipendiumide aruandlus peab olema esitatud hiljemalt 01. veebruariks stipendiumi saamisele järgneval aastal.
Iga taotleja saab esitada ainult ühe taotluse.
Eelmisel aastal stipendiumi saanud üksikisiku kohta ei saa esitada taotlust järgmiseks aastaks.
Posti teel laekunud taotluste korral arvestatakse sihtkoha postiasutuse postitempli kuupäeva.
Sihtasutuse juhatusel on õigus jätta hilinenud või ilma ankeedita esitatud taotlused, samuti faxi, elektronposti teel saabunud, sisulise läbivaatamiseta, s.t. neid ei esitata nõukogule.
Esitatud taotluste alusel tehakse koondtabel (taotluse järjekorra number, taotleja nimi, taotluse sisu, taotletav summa), mis koos taotlusankeetide ja selle lisadega esitatakse läbivaatamiseks sihtasutuse nõukogule.
Stipendiumisaajate nimekiri avaldatakse kohalikus ajakirjanduses ja Orissaare Gümnaasiumi koduleheküljel www.oris.edu.ee  ning stipendiumisaajale saadetakse kirjalik teade talle stipendiumi eraldamise kohta kahe nädala jooksul peale otsuse tegemist nõukogu poolt, kuid mitte hiljem kui 30.mail.
Stipendiumi saaja ja sihtasutuse vahel sõlmitakse eraldatud raha sihipärase kasutamise leping.
Stipendiumi saaja esitab sihtasutusele vastavalt lepingu tingimustele aruande rahade kasutamise kohta.
Kõik stipendiumide jagamisega seotud materjalid säilitatakse sihtasutuse arhiivis.