Important

Videotunni eeskirjad ja tunniplaan 05. March www


VIDEOTUNDIDE TUNNIPLAAN APRILL - MAI 2021

Videotunnis osalemine on õpilasele kohustuslik.

Reaalajas õpilastest videopildi jälgimine on andmekaitseinspektsiooni hinnangul põhjendatud, et õpetaja saaks tundi läbi viia, sh kontrollida õpilase tunnis osalemist. Seega võib õpetaja nõuda, et õpilane peab oma videopilti jagama. https://www.aki.ee/sites/default/files/seired/ringkiri_koolidele_distantsope_jm_07.10.20_1.pdf Enne videotundi kontrollib õpilane üle tehnilised vahendid (internetiühendus, kaamera, mikrofon).

Videotunnis osaleb õpilane  sisselülitatud kaameraga.

Videotundi siseneb õpilane alati oma kontoga või oma nime all.

Videotunnis osalemiseks valitakse vaikne ruum.

Videotunnis on viisakas ja korrektne riietus.

Videotunnis ollakse kohal õigel ajal.

Tunnis lülitab õpilane mikrofoni sisse ainult siis, kui õpetaja on selleks loa andnud.

Videotunni vestlusalas (chat’is) kirjutab õpilane ainult õppetööga seotud infot.

Õpilane ei tegele videotunnis õppetööväliste tegevustega.

Õpilane ei jaga videotunni linki kõrvaliste isikutega.

Õpilane lahkub videotunnist, kui õpetaja on andnud selleks loa.

Videotunni lõppedes lahkub õpilane vestlusruumist.

1.17 Videotunni salvestamine ja salvestite jagamine ei ole ilma eelneva kokkuleppeta lubatud.

1.18 10 pärast hinde väljapanemist kustutab õpetaja on kõik saadud failid, videod ja fotod. Kui soovitakse midagi hiljem muul eesmärgil kasutada, peaks olema selleks eelnev lapsevanema või eestkostja nõusolek.  Soovitatav on kasutaks õpetaja töövahendiks ainult kooli domeeniga e-posti.

VIDEOTUNDIDE TUNNIPLAAN APRILL - MAI 2021

Videotunnis osalemine on õpilasele kohustuslik.

Reaalajas õpilastest videopildi jälgimine on andmekaitseinspektsiooni hinnangul põhjendatud, et õpetaja saaks tundi läbi viia, sh kontrollida õpilase tunnis osalemist. Seega võib õpetaja nõuda, et õpilane peab oma videopilti jagama. https://www.aki.ee/sites/default/files/seired/ringkiri_koolidele_distantsope_jm_07.10.20_1.pdf Enne videotundi kontrollib õpilane üle tehnilised vahendid (internetiühendus, kaamera, mikrofon).

Videotunnis osaleb õpilane  sisselülitatud kaameraga.

Videotundi siseneb õpilane alati oma kontoga või oma nime all.

Videotunnis osalemiseks valitakse vaikne ruum.

Videotunnis on viisakas ja korrektne riietus.

Videotunnis ollakse kohal õigel ajal.

Tunnis lülitab õpilane mikrofoni sisse ainult siis, kui õpetaja on selleks loa andnud.

Videotunni vestlusalas (chat’is) kirjutab õpilane ainult õppetööga seotud infot.

Õpilane ei tegele videotunnis õppetööväliste tegevustega.

Õpilane ei jaga videotunni linki kõrvaliste isikutega.

Õpilane lahkub videotunnist, kui õpetaja on andnud selleks loa.

Videotunni lõppedes lahkub õpilane vestlusruumist.

1.17 Videotunni salvestamine ja salvestite jagamine ei ole ilma eelneva kokkuleppeta lubatud.

1.18 10 pärast hinde väljapanemist kustutab õpetaja on kõik saadud failid, videod ja fotod. Kui soovitakse midagi hiljem muul eesmärgil kasutada, peaks olema selleks eelnev lapsevanema või eestkostja nõusolek.  Soovitatav on kasutaks õpetaja töövahendiks ainult kooli domeeniga e-posti.