Dokumendid

PROTOKOLL 23.11.2022


Lastevanemate üldkoosoleku

PROTOKOLL

23.11.2022

Orisaare gümnaasiumi aula

Algus: kell 18.00

Lõpp: kell 19.30

Kohal: 20 lapsevanemat ja 8 õpetajat, direktor M. Prii ( registreerimislehti 1)

Päevakord:

 1. Direktori sõnavõtt – Marjana Prii, uue arengukava lühiülevaade.

 2. Uue hoolekogu valimine – Marjana Prii, Kerli Teesalu – hoolekogu esimees

 3. OG tugimeeskonna tutvustus

 4. Loeng „ Lapse vaimne tervis“ – psühholoog Kaja Puck


 

 1. Koosoleku juhatas sisse tervitusega direktor Marjana Prii, kes andis ülevaate päevakorrast ja tegi ülevaate loodavast arengukavast. Direktor selgitas arengukava loomise lähtekohti, näitas tabeleid ja selgitas, kuidas need on koostatud. Arengukava on õpetajate poolt õppenõukogus läbi arutatud ja suunatakse tutvumiseks hoolekogule ja õpilasesindusele ning seejärel vallavalitsusele, kes avalikustab. Kui arengukava on avalikustatud, on lapsevanematel õigus esitada omapoolseid tähelepanekuid ja sellekohane info edastatakse kõikide kanalite kaudu (kooli koduleht, Facebook, Instagram).

2. Direktor Marjana Prii juhatamisel alustati uue hoolekogu valimist. Eelnevalt toimunud klasside lastevanemate koosolekutel olid lapsevanemad valinud oma hulgast kandidaate, keda esitada hoolekogu valimisse. Antud nimekirja said kantud järgmised 11 isikut:

1. Brenda Holt

2. Katrin Lember

3. Jaak Nõgu

4. Taimo Kirr

5. Regina Suik

6. Ragne Põld

7. Koit Kelder

8. Elerin Mahlak

9. Eve Aasa

10. Ivi Veskimäe

11. Kerli Teesalu

 

Algas avalik hääletamine, kus igaühel oli õigus valida viis kandidaati, arvestusega, et oleks iga lapsevanem ühe kooliastme kohta ja vilistlaste esindaja.

Hääli koguti järgnevalt: .

1. Brenda Holt – 2 häält,

2. Katrin Lember – 11 häält,

3. Jaak Nõgu – 11 häält,

4. Taimo Kirr – 7 häält,

5. Regina Suik – 10 häält,

6. Ragne Põld – 3 häält,

7. Koit Kelder – 17 häält,

8. Elerin Mahlak – 8 häält,

9. Eve Aasa – 13 häält,

10. Ivi Veskimäe - 9 häält

11. Kerli Teesalu – 8 häält

 

 

Lähtuvalt sellest tulemusest on enim hääli kogunud: Katrin Lember – I kooliaste, Jaak Nõgu – I kooliaste + vilistlane, Regina Suik - II ja IV kooliaste, Koit Kelder - I, II ja III kooliaste, Eve Aasa – I, III kooliaste+ vilistlane. Kohal viibinud lapsevanemate arvates on enim hääli saanud kandidaatide hulgas olemas kõikide kooliastmete esindaja ja lisaks ka vilistlaste esindaja.

Seega moodustus uus hoolekoguliikmete lastevanemate esindus, kus on nii lasevanemate esindajad kui ka vilistlaste esindaja.

OTSUS: Orissaare Gümnaasiumi hoolekogu koosseisu kuuluvad järgmisel 3 aastal ehk aastatel 2022/23 - 2024/25 järgmised inimesed: Katrin Lember, Jaak Nõgu, Regina Suik, Koit Kelder, Eve Aasa.

Järgmised valimised toimuvad 2025 aasta sügisel lapsevanemate üldkoosolekul.

 

 1. Direktor M. Prii palus lapsevanemate ette kooli tugimeeskonna, kes tutvustasid ennast ja selgitasid, millist abi nad õpilastele ja lapsevanematele pakkuda saavad.

Kooli toetavad Saaremaa Tugihariduse Keskuse töötajad:

 1. Aina Sepp- Teevet – kooli sotsiaalpedagoog, kes töötab igapäev majas, viib lastega läbi käitumise analüüse, kuulab neid ja püüab leida lahendusi, et õpilane tuleks igapäevaelus paremini toime. Osaleb pere ümarlaudades ning püüab vahendada informatsiooni kooli ja pere vahel, et lapse toimetulek paraneks.

 2. Reet Saulin – kooli logopeed, aga töötab ka Orissaare lasteaias. Tema juures käivad õpilased, kes vajavad rääkimise ja kirjutamisejuures rohkem abi.

 3. Monika Pulk – kooli eripedagoog, kes töötab individuaalselt või väikestes rühmades õpilastega. Õpetab õppimiseks vajalikke lisaoskusi ja toetab õppetöö läbiviimist.

 4. Kaja Puck – kooli psühholoog. Külastab enamasti 1x kuus kooli ja suhtleb abivajavate õpilaste ja vajadusel ka lapsevanematega ning õpetajatega.

Ja kooli poolt osaleb meeskonnas

 1. Margot Ansper – kooli HEVKO ehk hariduslike erivajadustega õpilaste koordinaator, kes vahendab informatsiooni tugimeeskonna ja kooli juhtkonna vahel, kooli ja kodu vahel ning koostab õpilaste individuaalsete õppekavade lepinguid ning jälgib nende täitmist.

 

 

 1. Kaja Puck tegi lapsevanematele toreda ja meeleoluka, samas kindlasti vajaliku ja kitsaskohti tähendava ettekande teemal „Lapse vaimne tervis“. Kaja rääkis, et õnnelik laps vajab lapsevanema hoolt, armastust, piire, empaatiat ning koos olemise aega. Lapsevanem kasvatab eeskujuga, jäädes oma nõudmistele kindlaks, kuid arvestab lapse soove eakohaselt, ja ei aseta talle kohustusi või soovunelmaid, mille nö „latt on liiga kõrgel“. „Ühiskonnas on pöördelised ajad ja palju imelikke otsuseid, selle kõige kõrval on alati tähtsaim perekond ja armastus, siis on lapsed õnnelikud ja terved“, oli Kaja sõnum kõigile.

 

 

 

Protokollis:

Hilde Kurg

Õppealajuhataja/lapsevanem

………..…..

 

 

 


 


 


 

Lastevanemate üldkoosoleku

PROTOKOLL

23.11.2022

Orisaare gümnaasiumi aula

Algus: kell 18.00

Lõpp: kell 19.30

Kohal: 20 lapsevanemat ja 8 õpetajat, direktor M. Prii ( registreerimislehti 1)

Päevakord:

 1. Direktori sõnavõtt – Marjana Prii, uue arengukava lühiülevaade.

 2. Uue hoolekogu valimine – Marjana Prii, Kerli Teesalu – hoolekogu esimees

 3. OG tugimeeskonna tutvustus

 4. Loeng „ Lapse vaimne tervis“ – psühholoog Kaja Puck


 


 1. Koosoleku juhatas sisse tervitusega direktor Marjana Prii, kes andis ülevaate päevakorrast ja tegi ülevaate loodavast arengukavast. Direktor selgitas arengukava loomise lähtekohti, näitas tabeleid ja selgitas, kuidas need on koostatud. Arengukava on õpetajate poolt õppenõukogus läbi arutatud ja suunatakse tutvumiseks hoolekogule ja õpilasesindusele ning seejärel vallavalitsusele, kes avalikustab. Kui arengukava on avalikustatud, on lapsevanematel õigus esitada omapoolseid tähelepanekuid ja sellekohane info edastatakse kõikide kanalite kaudu (kooli koduleht, Facebook, Instagram).

2. Direktor Marjana Prii juhatamisel alustati uue hoolekogu valimist. Eelnevalt toimunud klasside lastevanemate koosolekutel olid lapsevanemad valinud oma hulgast kandidaate, keda esitada hoolekogu valimisse. Antud nimekirja said kantud järgmised 11 isikut:

1. Brenda Holt

2. Katrin Lember

3. Jaak Nõgu

4. Taimo Kirr

5. Regina Suik

6. Ragne Põld

7. Koit Kelder

8. Elerin Mahlak

9. Eve Aasa

10. Ivi Veskimäe

11. Kerli Teesalu

 

Algas avalik hääletamine, kus igaühel oli õigus valida viis kandidaati, arvestusega, et oleks iga lapsevanem ühe kooliastme kohta ja vilistlaste esindaja.

Hääli koguti järgnevalt: .

1. Brenda Holt – 2 häält,

2. Katrin Lember – 11 häält,

3. Jaak Nõgu – 11 häält,

4. Taimo Kirr – 7 häält,

5. Regina Suik – 10 häält,

6. Ragne Põld – 3 häält,

7. Koit Kelder – 17 häält,

8. Elerin Mahlak – 8 häält,

9. Eve Aasa – 13 häält,

10. Ivi Veskimäe - 9 häält

11. Kerli Teesalu – 8 häält

 

 

Lähtuvalt sellest tulemusest on enim hääli kogunud: Katrin Lember – I kooliaste, Jaak Nõgu – I kooliaste + vilistlane, Regina Suik - II ja IV kooliaste, Koit Kelder - I, II ja III kooliaste, Eve Aasa – I, III kooliaste+ vilistlane. Kohal viibinud lapsevanemate arvates on enim hääli saanud kandidaatide hulgas olemas kõikide kooliastmete esindaja ja lisaks ka vilistlaste esindaja.

Seega moodustus uus hoolekoguliikmete lastevanemate esindus, kus on nii lasevanemate esindajad kui ka vilistlaste esindaja.

OTSUS: Orissaare Gümnaasiumi hoolekogu koosseisu kuuluvad järgmisel 3 aastal ehk aastatel 2022/23 - 2024/25 järgmised inimesed: Katrin Lember, Jaak Nõgu, Regina Suik, Koit Kelder, Eve Aasa.

Järgmised valimised toimuvad 2025 aasta sügisel lapsevanemate üldkoosolekul.

 

 1. Direktor M. Prii palus lapsevanemate ette kooli tugimeeskonna, kes tutvustasid ennast ja selgitasid, millist abi nad õpilastele ja lapsevanematele pakkuda saavad.

Kooli toetavad Saaremaa Tugihariduse Keskuse töötajad:

 1. Aina Sepp- Teevet – kooli sotsiaalpedagoog, kes töötab igapäev majas, viib lastega läbi käitumise analüüse, kuulab neid ja püüab leida lahendusi, et õpilane tuleks igapäevaelus paremini toime. Osaleb pere ümarlaudades ning püüab vahendada informatsiooni kooli ja pere vahel, et lapse toimetulek paraneks.

 2. Reet Saulin – kooli logopeed, aga töötab ka Orissaare lasteaias. Tema juures käivad õpilased, kes vajavad rääkimise ja kirjutamisejuures rohkem abi.

 3. Monika Pulk – kooli eripedagoog, kes töötab individuaalselt või väikestes rühmades õpilastega. Õpetab õppimiseks vajalikke lisaoskusi ja toetab õppetöö läbiviimist.

 4. Kaja Puck – kooli psühholoog. Külastab enamasti 1x kuus kooli ja suhtleb abivajavate õpilaste ja vajadusel ka lapsevanematega ning õpetajatega.

Ja kooli poolt osaleb meeskonnas

 1. Margot Ansper – kooli HEVKO ehk hariduslike erivajadustega õpilaste koordinaator, kes vahendab informatsiooni tugimeeskonna ja kooli juhtkonna vahel, kooli ja kodu vahel ning koostab õpilaste individuaalsete õppekavade lepinguid ning jälgib nende täitmist.

 

 

 1. Kaja Puck tegi lapsevanematele toreda ja meeleoluka, samas kindlasti vajaliku ja kitsaskohti tähendava ettekande teemal „Lapse vaimne tervis“. Kaja rääkis, et õnnelik laps vajab lapsevanema hoolt, armastust, piire, empaatiat ning koos olemise aega. Lapsevanem kasvatab eeskujuga, jäädes oma nõudmistele kindlaks, kuid arvestab lapse soove eakohaselt, ja ei aseta talle kohustusi või soovunelmaid, mille nö „latt on liiga kõrgel“. „Ühiskonnas on pöördelised ajad ja palju imelikke otsuseid, selle kõige kõrval on alati tähtsaim perekond ja armastus, siis on lapsed õnnelikud ja terved“, oli Kaja sõnum kõigile.

 

 

 

Protokollis:

Hilde Kurg

Õppealajuhataja/lapsevanem

………..…..