Oluline

Esmaspäevast, 17. maist toimub kontaktõpe 14. mai raivoreinart

Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele


  võib esmaspäevast, 17. maist korraldada kontaktõpet nii üld-, kutse- kui kõrghariduse õppijatele. Samast päevast leevenevad ka piirangud õues toimuvale huvitegevusele ja -haridusele, noorsootööle, täienduskoolitusele ja -õppele.
31. maist leevenevad nõuded siseruumides toimuvatele tegevustele.

..........

Üld-, kutse- ja kõrgharidus

Alates 17. maist lubatakse kontaktõpet korraldada kõigis üldhariduskoolides, kutseõppeasutustes ja kõrgkoolides.

Kõik haridusasutustes viibijad peavad kandma maski või katma suu ja nina. Kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, töö või tegevuse iseloomu arvestades või muudel olulistel põhjustel võimalik. Terviseameti juhend maskide kasutamiseks ja kandmiseks: eesti ja vene keeles.

Kõikidel haridusastmetel tuleb õppetööd korraldades silmas pidada hajutamise ja kontaktide vähendamise olulisust ning tagada siseruumides nõuetekohane ventilatsioon või tuulutamine. Töö korraldamisel tuleb lähtuda Haridus- ja Teadusministeeriumi juhistest.

  võib esmaspäevast, 17. maist korraldada kontaktõpet nii üld-, kutse- kui kõrghariduse õppijatele. Samast päevast leevenevad ka piirangud õues toimuvale huvitegevusele ja -haridusele, noorsootööle, täienduskoolitusele ja -õppele.
31. maist leevenevad nõuded siseruumides toimuvatele tegevustele.

..........

Üld-, kutse- ja kõrgharidus

Alates 17. maist lubatakse kontaktõpet korraldada kõigis üldhariduskoolides, kutseõppeasutustes ja kõrgkoolides.


Kõik haridusasutustes viibijad peavad kandma maski või katma suu ja nina. Kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, töö või tegevuse iseloomu arvestades või muudel olulistel põhjustel võimalik. Terviseameti juhend maskide kasutamiseks ja kandmiseks: eesti ja vene keeles.

Kõikidel haridusastmetel tuleb õppetööd korraldades silmas pidada hajutamise ja kontaktide vähendamise olulisust ning tagada siseruumides nõuetekohane ventilatsioon või tuulutamine. Töö korraldamisel tuleb lähtuda Haridus- ja Teadusministeeriumi juhistest.