Uudised

INFORMATSIOON 2019. - 2020. õppeaasta lõpetamisega seotud tegevustest. 11. mai www


1. Viimane koolipäev on 5. juuni.

2.  Selle õppeaasta lõpuni toimub distantsõpe. Äärmisel vajadusel lepitakse kokku individuaalne kontaktõpe, mille kinnitab juhtkond.

3. Üleminekueksameid ja põhikooli lõpueksameid ei toimu. 

4. Kolmanda trimestri hinded pannakse välja hiljemalt 2. juuni õhtul kell 18.00. 

5. Õppenõukogu toimub 3. juunil kell 14.00. Otsustatakse õpilaste klassi ja põhikooli lõpetamine. Üleminekuklasside klassitunnistused on eriolukorrast lähtuvalt digitaalsed.

6. Riigieksam eesti keelest toimub 29. mail ja matemaatikast 5. juunil.

7. Kooli garderoobist saab isiklikke asju kätte alates 3. juunist, täpse informatsiooni edastavad klassijuhatajad juuni algul.

8. Õpikute kontaktivaba tagastamine kooli algab 3. juunist: õpikud on pakitud, lisatud õpilase nimi ja kontakttelefon (1.-6. klassi õpilastel ka lapsevanema nimi ja kontakttelefon).
Õpilane jätab õpikud garderoobi valvuri järelevalve alla. Raamatukoguhoidja toimetab õpikud raamatukokku.

1. Viimane koolipäev on 5. juuni.

2.  Selle õppeaasta lõpuni toimub distantsõpe. Äärmisel vajadusel lepitakse kokku individuaalne kontaktõpe, mille kinnitab juhtkond.

3. Üleminekueksameid ja põhikooli lõpueksameid ei toimu. 

4. Kolmanda trimestri hinded pannakse välja hiljemalt 2. juuni õhtul kell 18.00. 

5. Õppenõukogu toimub 3. juunil kell 14.00. Otsustatakse õpilaste klassi ja põhikooli lõpetamine. Üleminekuklasside klassitunnistused on eriolukorrast lähtuvalt digitaalsed.

6. Riigieksam eesti keelest toimub 29. mail ja matemaatikast 5. juunil.

7. Kooli garderoobist saab isiklikke asju kätte alates 3. juunist, täpse informatsiooni edastavad klassijuhatajad juuni algul.

8. Õpikute kontaktivaba tagastamine kooli algab 3. juunist: õpikud on pakitud, lisatud õpilase nimi ja kontakttelefon (1.-6. klassi õpilastel ka lapsevanema nimi ja kontakttelefon).
Õpilane jätab õpikud garderoobi valvuri järelevalve alla. Raamatukoguhoidja toimetab õpikud raamatukokku.