Oluline

Orissaare Gümnaasium ootab oma meeskonda alates 06.01.2020 27. november www


     

            osalise töökoormusega kunstiõpetuse õpetajat

            (põhikool ja gümnaasium, kokku 10 tundi)

 

       Kandidaatidelt ootame
    - vastavust haridus- ja teadusministri määrusega 29.08.2013 nr 30  kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele (magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ja õpetajakutse),
    - lastega koos tegutsemise soovi ja rõõmu,
    - otsustus- ja vastutusvõimet,
    - kohusetundlikkust,
    - head suhtlemis- ja koostööoskust.

Vajalikud dokumendid
(avaldus, CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad)
saata hiljemalt 13. detsembriks 2019 aadressil
Orissaare Gümnaasium
Kuivastu mnt 29
Orissaare 94601
Saare maakond
või kool@oris.edu.ee
Info telefonil 5344 9474 (direktor), 453 0262 (sekretär)
Tööle asumise aeg: 06.01.2020

     

            osalise töökoormusega kunstiõpetuse õpetajat

            (põhikool ja gümnaasium, kokku 10 tundi)

 

       Kandidaatidelt ootame
    - vastavust haridus- ja teadusministri määrusega 29.08.2013 nr 30  kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele (magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ja õpetajakutse),
    - lastega koos tegutsemise soovi ja rõõmu,
    - otsustus- ja vastutusvõimet,
    - kohusetundlikkust,
    - head suhtlemis- ja koostööoskust.

Vajalikud dokumendid
(avaldus, CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad)
saata hiljemalt 13. detsembriks 2019 aadressil
Orissaare Gümnaasium
Kuivastu mnt 29
Orissaare 94601
Saare maakond
või kool@oris.edu.ee
Info telefonil 5344 9474 (direktor), 453 0262 (sekretär)
Tööle asumise aeg: 06.01.2020