Oluline

Orissaare Gümnaasium ootab oma meeskonda alates 2019/2020 õppeaastast 16. mai www

Orissaare Gümnaasium ootab oma meeskonda alates 2019/2020 õppeaastast


1) 0,5 ametikohaga füüsikaõpetajat (põhikool ja gümnaasium)

Kandidaatidelt ootame

  • vastavust haridus- ja teadusministri määrusega 29.08.2013 nr 30 kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele,

  • lastega koos tegutsemise soovi ja rõõmu,

  • otsustus- ja vastutusvõimet,

  • kohusetundlikkust,

  • head suhtlemis- ja koostööoskust

Vajalikud dokumendid

(avaldus, CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad)

saata hiljemalt 21.juuniks aadressil:

Orissaare Gümnaasium

Kuivastu mnt. 29

Orissaare 94601

Saare maakond

või kool@oris.edu.ee

Info telef. 5344 9474 (direktor), 453 0262 (sekretär)

Tööle asumise aeg: 01.09.2019

 

1) 0,5 ametikohaga füüsikaõpetajat (põhikool ja gümnaasium)

Kandidaatidelt ootame

  • vastavust haridus- ja teadusministri määrusega 29.08.2013 nr 30 kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele,

  • lastega koos tegutsemise soovi ja rõõmu,

  • otsustus- ja vastutusvõimet,

  • kohusetundlikkust,

  • head suhtlemis- ja koostööoskust

Vajalikud dokumendid

(avaldus, CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad)

saata hiljemalt 21.juuniks aadressil:

Orissaare Gümnaasium

Kuivastu mnt. 29

Orissaare 94601

Saare maakond

või koolmarjana.prii [at] oris.edu.ee (@oris.edu.ee)

Info telef. 5344 9474 (direktor), 453 0262 (sekretär)

Tööle asumise aeg: 01.09.2019