Õpilasesindus


Õpilasesinduse tegevuse eesmärgid on: kaitsta õpilaste huve ning seaduslikke õigusi; aidata kaasa õppetöö ja koolielu korraldamisel; kujundada häid käitumistavasid õpilaste omavahelises suhtluses, suhetes õpetajate, kooli juhtkonna ja avalikkusega; muuta koolielu mitmekesisemaks ja huvitavamaks.

Huvijuht Karin Koppel (huvijuht@oris.edu.ee)

Liikmed:

 1. Sandra Stahhiv - Õpilasesinduse president
 2. Elisabeth Ige
 3. Rainer Rinderberg
 4. Saskja Lember
 5. Alexandra Hints
 6. Simona Rüütel
 7. Paul Morgan Kaljuste
 8. Heili Marii Koppel
 9. Emily Järmut
 10. Lisell Laul

 

Õpilasesinduse tegevuse eesmärgid on: kaitsta õpilaste huve ning seaduslikke õigusi; aidata kaasa õppetöö ja koolielu korraldamisel; kujundada häid käitumistavasid õpilaste omavahelises suhtluses, suhetes õpetajate, kooli juhtkonna ja avalikkusega; muuta koolielu mitmekesisemaks ja huvitavamaks.

Huvijuht Karin Koppel (huvijuht@oris.edu.ee)

Liikmed:

 1. Sandra Stahhiv - Õpilasesinduse president
 2. Elisabeth Ige
 3. Rainer Rinderberg
 4. Saskja Lember
 5. Alexandra Hints
 6. Simona Rüütel
 7. Paul Morgan Kaljuste
 8. Heili Marii Koppel
 9. Emily Järmut
 10. Lisell Laul