Koolielu

Õppenõukogud


Õppenõukogude eelteated 2023/24 õppeaasta

Ülesanne Tegevused Vastutaja Tähtaeg
Õppenõukogu korralised koosolekud õppenõukogu pädevuses olevate ülesannete täitmiseks      
ÕN nr. 1 1. Klassikursuse lõpetamine IÕK järgi.                  2. ÕN sekretäri valimine. Õppenõukogu esimees 04.10.2023
ÕN nr. 2 1. 12. klassi õppetöö lõpetamine ja täiendava õppetöö vajaduse hindamine. Õppenõukogu esimees 17.04. 2024
ÕN nr. 3 1. Klassikursuste lõpetamine ja järgmisesse klassi üleviimine,                                                        2. Täiendava õppetöö vajaduse hindamine ja määramine,                                                              3. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga. Õppenõukogu esimees 05.06. 2024
ÕN nr. 4

1. ÕN liikmete määramine, kes allkirjastavad lõputunnistused,                                                        2. Põhikooli lõpetamine,                                          3. Põhikooli lõputunnistuse väljaandmine,        4. Õpilaste tunnustamine ainekiituskirjaga,      5. Gümnaasiumi lõpetamine,                                  6. Gümnaasiumi lõputunnistuse väljaandmine,

7. Õpilaste tunnustamine hõbe- või kuldmedaliga.

Õppenõukogu esimees 17.06. 2024
ÕN nr. 5 1. Õppeaasta kokkuvõtted: sise- ja välishindamise tulemused,                                                                2. Õppekava muudatuste arutamine. Õppenõukogu esimees 29.08. 2024

Õppenõukogude eelteated 2023/24 õppeaasta

Ülesanne Tegevused Vastutaja Tähtaeg
Õppenõukogu korralised koosolekud õppenõukogu pädevuses olevate ülesannete täitmiseks      
ÕN nr. 1 1. Klassikursuse lõpetamine IÕK järgi.                  2. ÕN sekretäri valimine. Õppenõukogu esimees 04.10.2023
ÕN nr. 2 1. 12. klassi õppetöö lõpetamine ja täiendava õppetöö vajaduse hindamine. Õppenõukogu esimees 17.04. 2024
ÕN nr. 3 1. Klassikursuste lõpetamine ja järgmisesse klassi üleviimine,                                                        2. Täiendava õppetöö vajaduse hindamine ja määramine,                                                              3. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga. Õppenõukogu esimees 05.06. 2024
ÕN nr. 4

1. ÕN liikmete määramine, kes allkirjastavad lõputunnistused,                                                        2. Põhikooli lõpetamine,                                          3. Põhikooli lõputunnistuse väljaandmine,        4. Õpilaste tunnustamine ainekiituskirjaga,      5. Gümnaasiumi lõpetamine,                                  6. Gümnaasiumi lõputunnistuse väljaandmine,

7. Õpilaste tunnustamine hõbe- või kuldmedaliga.

Õppenõukogu esimees 17.06. 2024
ÕN nr. 5 1. Õppeaasta kokkuvõtted: sise- ja välishindamise tulemused,                                                                2. Õppekava muudatuste arutamine. Õppenõukogu esimees 29.08. 2024