Pikapäeva rühma töökorraldus


Kinnitatud direktori käskkirjaga 21.09.2018 nr 4.1-22/10 Orissaare Gümnaasiumi pikapäevarühma töökorraldus. Pikapäevarühm alustab tööd kohe peale õppetundide lõppemist. Vastavalt tervisekaitse nõuetele järgneb õppetööle üks tund vaba - aja tegevusteks, üldjuhul värskes õhus. Vabale ajale järgneb õppetund klassis õpetaja järelvalve all. Õppetunnile järgneb taas vaba aeg. Vabal ajal nii õues kui pikapäevarühma ruumis viibivad õpilased pikapäevarühma kasvataja järelvalve all. Kasvataja suunab õpilasi tegelema arendavate mängudega ja/või õigeaegselt osalema huviringis/huvikoolis, millesse õpilane on registreeritud. Pikapäevarühma õpilased söövad einet kell 14.20.

Kinnitatud direktori käskkirjaga 21.09.2018 nr 4.1-22/10 Orissaare Gümnaasiumi pikapäevarühma töökorraldus. Pikapäevarühm alustab tööd kohe peale õppetundide lõppemist. Vastavalt tervisekaitse nõuetele järgneb õppetööle üks tund vaba - aja tegevusteks, üldjuhul värskes õhus. Vabale ajale järgneb õppetund klassis õpetaja järelvalve all. Õppetunnile järgneb taas vaba aeg. Vabal ajal nii õues kui pikapäevarühma ruumis viibivad õpilased pikapäevarühma kasvataja järelvalve all. Kasvataja suunab õpilasi tegelema arendavate mängudega ja/või õigeaegselt osalema huviringis/huvikoolis, millesse õpilane on registreeritud. Pikapäevarühma õpilased söövad einet kell 14.20.