Dokumendid

Orissaare Gümnaasiumi ainekavad


Õppeaine fail
Eesti keel ja kirjandus Ainekava fail
Kehaline kasvatus Ainekava fail
Kunstiained Ainekava fail
Loodusained Ainekava fail
Matemaatika Ainekava fail
Sotsiaalained Ainekava fail
Tehnoloogia Ainekava fail
Võõrkeeled Ainekava fail
Valikained Ainekava fail

 

 

Õppeaine fail
Eesti keel ja kirjandus Ainekava fail
Kehaline kasvatus Ainekava fail
Kunstiained Ainekava fail
Loodusained Ainekava fail
Matemaatika Ainekava fail
Sotsiaalained Ainekava fail
Tehnoloogia Ainekava fail
Võõrkeeled Ainekava fail
Valikained Ainekava fail