Vastuvõtt

Õppesuunad

Humanitaar-sotsiaalsuund

Humanitaar- sotsiaalsuund (HS) võimaldab õpilasel valikainete näol täiendada oma teadmisi eesti keele ja kirjanduse, ajaloo, ühiskonnaõpetuse ja B-keele kultuuriloo tundmaõppimisel.

Suunapõhineõpe avatakse vähemalt 5 kandidaadi sooviavalduse põhjal.

Kui soovijaid on vähem, saab valida aineid valikkursuste põhimõttel.