Vastuvõtt

Õppesuunad

Reaal- ja loodussuund

Reaal- ja loodussuund (RL) võimaldab õpilasel täiendada oma teadmisi valikainete - keemia, füüsika, bioloogia ja  geograafia kursuste abil.