Õppesuunad


Sisekaitseline kutseõpe

Sisekaitseline kutseõpe (SK) võimaldab õpilastel tundma õppida pääste, politsei  ja piirivalve elukutse sisulist poolt. Õppetöö viiakse läbi koostöös Sisekaitseakadeemiaga ja õppetöö kohustulik osa on õppepraktikad. 10. klassi praktika toimub Väike -Maarja Päästekolledžis.         11. klassi praktika toimub Paikuse Politseikoolis või Sisekaitseakadeemias ning Kuressaare Lennusalga ning piirivalve tööga tutvumine Roomassaares. Kutsesuuna kursused ja praktika läbinud õpilane saab vabatahtliku päästja  ettevalmistuse ja tunnistuse ning abipolitsei ettevalmistuse. Enne abipolitsei õiguste saamist on noorel vaja läbida ka relvakoolitus, mida koordineerib vastava piirkonna PPA.

Pärast kooli lõpetamist saab õpilane soovi korral anda oma panuse riigi turvalisuse kaitsmisel, liitudes mõne vabatahtliku päästekomandoga või andes sisse taotluse lõpetada abipolitsei kutse saamine kohalikus PPAs. Lisaks annab õppesuuna läbimine eelistuse Sisekaitseakadeemiasse astumisel teiste kandidaatidega konkureerimisel (täiendavad punktid kutsesuuna läbinutele).